Организатори

Конференцията се организира от

с подкрепата на

Министерство на образованието и науката

UNICEF – България

с финансовата подкрепа насъс съдействието на

Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC

с организационната подкрепа на

Национален алианс за социална отговорност (НАСО)

с медийното партньорство на