Анета Морфова

Анета Морфова е логопед, част от терапевтичния екип на Карин дом от 2013 г. Професионалните интереси са свързани с работа с деца с различни нарушения в развитието и техните семейства,продължава да се обучава и развива в областите: сензорната интеграция, алтернативни системи за комуникация и техники при хранене. От началото на 2017г. се занимава и обучава за работа с алтернативни подпомагащи технологии за контрол на компютър с поглед.