Велислава Пандова

Велислава Пандова е ръководител екип ЦСРИ и логопед в СНЦ „Иновация“, част от мрежата на Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ).

Завършила е магистърска степен по „Клинична логопедия“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“.

През 2012 год. се присъединява към екипа на Сдружение с нестопанска цел “Иновация“, което предоставя социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и  „Център за настаняване от семеен тип“ в град Бобов дол. Започва работа като логопед в ЦСРИ за деца и лица с увреждания, а след това я съвместява и с длъжността ръководител екип на  ЦСРИ.

Професионалните интереси са свързани с развитие на комуникацията при деца и лица с различни нарушения чрез прилагане на различни методи, съобразени и индивидуалните потребности. Като част от мрежата на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/ е преминала обучение по програмата „МАКАТОН“ и я прилага в работата си с лица и интелектуални затруднения и други комуникативни нарушения.