Десислава Павлова

Десислава Павлова е старши учител на ДУИ в ЦСОП „П. Р. Славейков“, Плевен.

Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, специалност Педагогика на обучението по техника и технологии – бакалавър, ТУ Габрово, специалност Текстилна техника и технологии – магистър.

Притежава професионална квалификация от от ТУ Габрово, специалност Информатика и информационни технологии, както и от СУ „Св. Климент Охридски“ София, специалност Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност.

http://www.csop-pleven.com