доц. д-р Морис Гринберг

Председател на УС на фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ” и доцент в департамент “Когнитивна наука и психология”, НБУ. Експерт по технологии с проследяване на погледа, работа със системата за проследяване на погледа, електронно обучение, ползваемост и ефективност на системи за електронно обучение, оценяване и качество на обучението.