Дъг Уот

Дъг Уот (Doug Watt) се присъединява към екипа на Widgit през 2013 г., като преди това е бил директор по образованието в охраняван затвор за млади нарушители в Англия, работейки с млади хора с изключително проблемно поведение, ниско образование и ниска грамотност. Преди това е бил гимназиален учител в продължение на 16 години, специалирайки в управление на поведението в различни училища в Англия и Шотландия. Винаги е бил поддръжник и ползвател на символната система Widgit и на големия потенциал и ефект на визуалната комуникация.

https://www.widgit.com