д-р Елеонора Лилова, председател

Д-р Елеонора Лилова е висококвалифициран експерт с дългогодишен опит в образователната сфера. Притежава магистърски степени по педагогика и социология от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор е по управление на образованието от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Притежава допълнителна професионална квалификация по психология и специализирана подготовка за заемане на длъжността “Педагогически съветник“. Д-р Лилова е експерт-обучител на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви по проект „Не на насилието“, както и инспектор по проект „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“. Започва професионалния си път като начален учител и учител по английски език. Има управленски опит като директор на две общински училища е гр. София. Ръководи национални („УСПЕХ“ и „Твоят час“) и международни проекти (по програмите „Сократ“, „Коменски“ и „Еразъм +“). Елеонора Лилова е участвала в специализации, квалификационни курсове и обмяна на управленски опит в Кеймбридж и Оксфорд (Великобритания), Будапеща (Унгария), Торун (Полша), Дъблин (Ирландия), Гърция, Италия, Малта и др. Владее руски и английски езици