Звезделина Атанасова

Звезделина Атанасова е директор на Център за професионално обучение „Карин дом“, методист на Център за социална рехабилитация и интеграция „Карин дом“.

Като специален педагог, логопед и обучител споделя знанията и опита си за терапевтичните методи и подходи, даващи резултат в работата с деца със специални потребности,ранната и семейно-медиираната интервенция. Обучава специалисти от страната и чужбина, учители, родители, студенти и др.

Участвала е в редица международни проекти, конференции, семинари, обучения.

Автор и съавтор е на специализирани ръководства и наръчници за работа с деца със специални потребности. Научните й интереси са в областта на специалната педагогика и приобщаващото образование.

Като методист на ЦСРИ „Карин дом“ подбира терапевтичните методи и подходи за работа с децата.