Клара Попчевич

Клара Попчевич (Klara Popčević) e логопед с магистърска степен по логопедия и в момента е докторант. Тя е сътрудник на ААС Лаборатория в Центъра за рехабилития, факултет Образование и рехабилитация, Университет в Загреб (Centre for Rehabilitation at the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences).