Милен Наков

Милен Наков е директор ЦСОП „Петко Рачев Славейков“ – Плевен от 1992 г. Притежава магистърска степен по дефектология от СУ „Св. Климент Охридски“.

Като директор до момента и педагогическият колектив за специалното образование в България е оценен на най-високо равнище – МОН, БАН и научните среди от различни висши учебни заведения в страната. Популяризира работещи модели и практики на общинско, национално и международно ниво за прилагане на интегрирани педагогически стратегии и техники в обучението на децата и учениците със специални образователни потребности. Участва активно в изготвянето на проекти за нормативни документи, свързани с образованието на децата и учениците със специални образователни потребности.

http://www.csop-pleven.com