Соня Владимирова

Соня Владимирова – изпълнителен директор на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ). БАЛИЗ е национална мрежа от организации, която работи за достойния и независим живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства.

Завършила е магистърска степен по „Специална педагогика, – Логопедия – Комуникативни нарушения при деца с интелектуални затруднения“ в СУ ”Св. Климент Охридски”.  Специализирала е в  Университета в Марсилия (Universite de la Mediterranee – Aix Marseille ІІ), Франция

Като специален педагог, логопед е работила с деца с различни увреждания и тежки комуникативни нарушения.  Участвала е в национални и международни проекти по въпросите на човешките права и социалното включване на хората с увреждания. От 1993 г. работи като обучител и консултант в сферата на деинституционализацията на децата и лицата с увреждания в България, а в периода 2012 – 2013 г. е част от експертния екип, който адаптира системата МАКАТОН за България.

Автор на  публикации по темите ранна интервенция, подпомогната комуникация, работа с деца и лица с интелектуални затруднения, планиране на социалните услуги в общността.