Теменужка Тодорова

Теменужка Тодорова по образование е социален работник и логопед, сертифициран да прилага системата PECS при деца, първо ниво. Професионалният й опит преминава през Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция социално подпомагане – Свищов, Център за обществена подкрепа, Център за социална интеграция и рехабилитация за пълнолетни лица с увреждания.

През последните десет години ръководи екипа на Дневен център за деца с увреждания в гр. Свищов. Социалната услуга се утвърди като добра практика, предоставяща качествени грижи и терапевтични въздействия за развитие потенциала на деца със специални потребности.

Госпожа Тодорова е носител на наградата „Човешки ресурси 2017“, категория „директор на социална услуга в общността“, присъдена от сп. Човешки ресурси. Като асоцииран обучител към обучителния екип на Фондация „Карин дом” работи по проекти на  Министерство на труда и социалната политика, УНИЦЕФ – България и Държавния логопедичен център за повишаване компетенциите на учители и специалисти за приобщаване на деца с увреждания.