Яна Раева

Яна Раева е специален педагог и главен учител в Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ – гр. Варна. Завършва Специална педагогика през 1998 г. в ШУ „Еп. Константин Преславски“- магистърска степен. По-късно завършва Начална, Предучилищна педагогика и Педагогика на зрително затруднени лица.

От 1999 г. работи с деца с нарушено зрение и множество увреждания, аутизъм, ДЦП и различни синдроми. Професионалните интереси са свързани с обучението  и  развитието на тези деца и техните семейства. В работата си прилага различни методи и подходи, адаптира и търси нови. От септември  2010 г. работи с алтернативни подпомагащи технологии с ученика Александър Илиев.

Участвала е в международни конференции, семинари и обучения. Обучава ресурсни учители, родители и студенти и др.

Автор на статия в специализирано издание на ICEVI – „The Educator“, както специализирани издания за работа с деца с нарушено зрение и множество увреждания. Научните й интереси са в областта на специалната педагогика и приобщаващото образование.