Алдона Мисаковска-Адамчик, Полша

Алдона Мисаковска-Адамчик (Aldona Mysakowska-Adamczyk) е логопед от 30 г., от които 20 са посветени на използването на допълваща и алтернативна комункация (ДАК) при възрастни и деца с увреждания.  В периода 2014-2018 г. е председател и председател на съвета на ISAAC (Международната асоциация по допълваща и алтернативна комуникация).

Тя е сред първите терапевти, започнали да въвеждащи ДАК в Полша през 90-те години на миналия век при оскъдни ресурси,  в постоянно търсене на знания и информация в областта на ДАК. През 1997 г. тя става член на ISAAC (Международната асоциация по допълваща и алтернативна комуникация) и това бележи нова глава в нейната професионална кариера. На конференцията на ISAAC през 2000 г. Алдона Мисаковска разбира за голямото разнообразие на помощни стредства за ДАК и  разбира колко много още трябва да бъде направено за да се постигне социално включване на хората със специални комуникационни нужди в Полша. Тя е била представител на Полша в борда на директорите и съвета през 2008-2012. В периода 2006-2012 е била в борда на асоциация „Говори без думи“ („Speak without workds“), в която е отговаряла за международната дейност като вицепрезидент. С цел обединение на работещите с ДАК в Европа, тя организира през 2011 г.  VIII Източно и централно-европейска конференция „Да говорим заедно – ДАК в Европа (“Let’s Talk Together – AAC in Europe”).

Алдона Мисаковска е участвала активно в дейностите на комитета на ISAAC BUILD в подкрепа на страните, правещи първи стъпки в ДАК. В периода 2014-2018 г. е изборен председател и председател на съвета на ISAAC.

В сътрудничество с неправителствени организации в Полша и в чужбина, тя е водила многобройни семинари за ДАК и помагащи технологии в страни като Хърватска, Чехия, Индия, Русия, Сингапур, Обединени арабски емирства, САЩ, Канада и Китай.

Сайтът на ISAAC може да бъде разгледан тук.