ДАК

Допълващата и алтернативна комуникация (ДАК) са методи за комуникация, които допълват или заместват говора или писмената реч. Някои от тези методи разчитат на съвременните технологии (високотехнологични средства за ДАК), други методи не изискват технологии (нискотехнологични средства за ДАК).

ДАК се използва от деца и възрастни със затруднения в комуникацията.

В България живеят над 100 000 деца и възрастни, които имат затруднения в комуникацията. Това са деца и възрастни с вродени състояния като детска церебрална парализа, аутизъм, интелектуални затруднения. ДАК се използва и от деца и възрастни с придобити състояния вследствие на амиотрофична латерална склероза, мозъчни увреди, афазия.

Оценки са, че около 60-70 000 деца в България имат нужда от средства за ДАК. От тях между 5600 и 7000 имат нужда от високотехнологични средства за ДАК.

За презентацията е нужен JavaScript.