Конференцията

Първа международна конференция
„Допълваща и алтернативна комуникация“

12 – 14 ноември 2018 г.
Парк-хотел “Москва”, София

Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ организира Първата международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ – AAC2018.

Конференцията представя световния опит в съвременните подходи и технологии за деца и възрастни със затруднения в комуникацията – ДЦП, аутизъм, множество увреждания, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална склероза и други.

Допълващата и алтернативна комуникация (ДАК) са методи за комуникация, които допълват или заместват говора и писмената реч.
Над 100 000 деца и възрастни в България имат затруднения в комуникацията (детска церебрална парализа, аутизъм, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална склероза, мозъчни увреди, синдром на Рет и други).

Целта на конференцията е да запознае специалистите, работещи с хора с увреждания в България, с различни методи за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК).

Също така, да бъдат представени подходите за работа и обучение на деца с увреждания в усвояване на умения за комуникация.

Конференцията е насочена не само към специалисти, работещи с хора с увреждания, но и към самите хора с увреждания и техните семейства, както и към представители на институциите в България, които въвеждат и осъществяват политики по отношение на хората с увреждания.

 • Доклади за съвременни подходи, методи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация, представени от водещи експерти.

проф. Стивън фон Течнер, Университет в Осло, Норвегия. Допълваща и алтернативна комуникация: Системи, целеви групи, основни понятия и проблеми.
д-р Кристине Стадсклайв, Болница на Университета в Осло, Норвегия. От технология към език: Как да помогнем на децата, използващи подпомогната комуникация, при развитието на езиковите им възможности.
Йонит Хагоел-Карниели, Национален център за допълваща и алтернативна комуникация „Езер Мицион“, Израел. „Мълчанието НЕ винаги е злато“ – Повече от 20 години опит  в областта на допълващата и алтернативна комуникация в Национален център по ДАК, Израел
Алдона Мисаковска-Адамчик, Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC, Полша. Ранна интервенция и допълваща и алтернативна комуникация.
Дороти ФрейзърМеждународна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC, Шотландия. Модел на международно сътрудничество в областта на допълваща и алтернативна комуникация.
доц. д-р Морис Гринберг, Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, Нов български университет, България. Отвъд комуникацията…
д-р Евгения Христова, Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, Нов български университет, България. Контрол с поглед – допълваща и алтернативна комуникация за хора с тежки двигателни увреждания.
Звезделина Атанасова, Фондация „Карин дом“, България. Система за алтернативна и допълваща комуникация PECS.

 • Уъркшопи, които представят опита в работата с деца и възрастни с ДЦП, аутизъм, АЛС, множество увреждания и други.

проф. Стивън фон Течнер, Университет в Осло, Норвегия. Развитиен подход за интервенция с допълваща и алтернативна комуникация.
д-р Кристине Стадсклайв, Болница на Университета в Осло, Норвегия. Връзките между оценка и интервенция при деца, които имат нужда от допълваща и алтернативна комуникация.
Йонит Хагоел-Карниели, Национален център за допълваща и алтернативна комуникация „Езер Мицион“, Израел. Допълващата и алтернативна комуникация говори сама за себе сиДемонстриране на принципите на допълваща и алтернативна комуникация чрез описание на случаи.
Алдона Мисаковска-Адамчик, Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC, Полша. Ранна интервенция и допълваща и алтернативна комуникация.
Дороти ФрейзърМеждународна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC, Шотландия. Символизиране на средата. Подходът на интегрираното училище.

 • Политики в България в областта на приобщаващото образование и ранната интервенция.
 • Деница Сачева, заместник-министър, МОН
 • Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“, МОН
 • д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД
 • Милен Наков, ЦСОП „П. Р. Славейков“, Плевен
 • Христо Христов, РЦПППО – област Търговище
 • представители на Министерство на образованието и науката
 • представители на UNICEF – България
 • Опитът на българските специалисти, работещи с допълваща и алтернативна комуникация.

Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“
ЦСОП „П. Р. Славейков“, Плевен
РЦПППО – област Търговище
Фондация „Карин дом“, Варна
Дневен център за деца с увреждания, Свищов

 • Личният опит на хора, които използват съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация, за да постигат мечтите си.

Анжела Пенчева
Анна Кръстева
Сашо Илиев

 

Работните езици на конференцията са български и английски. Осигурен е синхронен превод.

За участие в конференцията се изисква регистрация и заплащане на такса за участие до 1 ноември 2018 г. (или до изчерпване на местата).

Конференцията се организира от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ с подкрепата на Министерство на образованието и науката и UNICEF – България, с финансовата подкрепа на Microsoft и със съдействието на Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC.

 

Участниците в конференцията бяха над 300, сред които представители на образователни институции (ЦСОП, РЦПППО, ОУ, СУ и детски градини), социални услуги (ДМУ, ДЦДУ, ДЦДМУ, КСУ, ЦСРИ и ЦНСТ), преподаватели и студенти, общини, областни администрации, НПО, специалисти с частна практика, семейства на хора с увреждания и хора с увреждания.

Беше проведената анкета за удовлетвореност от конференцията, която беше попълнена от 133 участници. Над 99% биха препоръчали конференцията на техни колеги, над 96% биха участвали в следваща конференция.

Конференцията беше отразена от националните телевизии –  Нова телевизия (3 репортажа), БНТ (за предаването „По света и у нас“), както и от други интернет медии с множество публикации и репортажи.  Българското национално радио беше медиен партньор на конференцията и тя беше отразена в 4 предавания.

Докладите от първия ден на конференцията бяха излъчвани на живо във facebook и всеки от тях е гледан от над 2 000 души. Докладите остават достъпни във facebook страницата на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“.

За презентацията е нужен JavaScript.